Forsmark som besöksmål

Redan under byggtiden för Forsmarks två första reaktorer startades en besöksverksamhet. Allmänhetens intresse var stort redan innan reaktorerna driftsattes. Intresset har inte svalnat under årens gång. Hittills har Forsmarks besöksverksamhet tagit emot över 864 400 besökare totalt.

Besöksverksamhetens säte ligger Forsmarks bruk. Under höst, vinter och vår finns det möjlighet för begränsade grupper att boka ett studiebesök. Övriga hänvisas till sommarverksamheten då dörrarna slår upp för allmänheten.

Adress
Forsmarks bruk 20,
742 94 Östhammar